Giáo xứ Tân Việt |

Giáo xứ Tân Việt

Bổn mạng Giáo Xứ : Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Lễ kính 01/10
Năm thành lập : 1955
Nhà Thờ họ lẻ  : Thánh Gioan Baotixita, Lễ kính 24/06
Năm Thành lập : 1989

Linh Mục Chánh Xứ : Đaminh VŨ NGỌC THỦ
                                              
 

 

 

 

 

Linh Mục Phụ Tá : Giuse ĐỖ ĐỨC HẠNH  

 

 

 

 

 

Rửa Tội trẻ em : Chúa Nhật đầu tháng
Thánh Lễ Hôn Phối :       - Thứ 5 : 15 giờ 00
                                      - Thứ 7 : 15 giờ 00
                                      - Chúa Nhật : 10 giờ 00

Chầu Mình Thánh Chúa : Thứ 6   :  19 giờ 30 - 20 giờ 00
Giờ Lòng Thương Xót Chúa : Hàng ngày  :  14 giờ 30 - 15 giờ 00
Vào mỗi Thứ 6 đầu tháng có Thánh Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa :  15 giờ 00 - 16 giờ 00 

 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
BỔN MẠNG GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM  XỨ ĐOÀN TÂN VIỆT 2013

 

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: