Giáo xứ Chợ Đũi |

Giáo xứ Chợ Đũi

Giáo xứ Chợ Đũi (Nhà thờ Huyện Sĩ)
Năm thành lập : (1859 - 1900)
Bổn mạng giáo xứ : Thánh Philípphê

Lm. Chính xứ :
Ernest. Nguyễn Văn Hưởng - Từ năm : 2012

Lm. Phụ tá :
Phaolô  Hoàng Minh Châu ( Dòng Đức Mẹ  Đồng Công. CMC) - Từ năm : 2011

Lm. Phụ tá : Ignatiô Nguyễn Văn Đức - Từ năm : 2012

Địa chỉ nhà thờ :
1 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão - Quận 1

Điện thoại : 3833 0820 - 3925 5806

Bổn mạng :  Thánh Philipphe (3/5)

GIỜ LỄ VÀ SINH HOẠT GIÁO XỨ
Ngày Thường:     Sáng  :   05g00     Chiều :   17g30

Tối thứ 2 và tối thứ 7 hằng tuần : Thánh lễ 19g30
Chúa Nhật
Sáng :       Lễ I   :   05g00.    Lễ II :  06g30.   Lễ III :  08g00
                Lễ IV   :   09g30.    Lễ Thiếu Nhi.
Chiều:      Lễ V   :  16g30.    Lễ VI : 18g00.   Lễ VII : 19g30
RỬA TỘI
- Chúa nhật đầu tháng Rửa tội cho trẻ sơ sinh
Lúc : 09g00 Sáng
------------------------*0*----------------------------------------------------
GIỜ LÀM VIỆC VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
Từ thứ hai đến sáng thứ bảy (Chiều thứ bảy & Chúa nhật nghỉ).
Sáng: 8g00 – 11g30. Chiều: 14g30 – 17g00

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: