Giáo xứ Bùi Môn |

Giáo xứ Bùi Môn

Thành lập năm 1955

Nhà thờ tọa lạc tại: 4/2 ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Cha chánh xứ: Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng (từ 2006);

Cha phó: Giuse Nguyễn Minh Đức (từ 2009)

Tổng số gia đình công giáo: 1805 hộ.

Tổng số giáo dân: 7805 giáo dân, không kể số giáo dân tạm cư

Giáo xứ được chia thành bốn giáo khu, mỗi giáo khu có 5 vị trong ban chấp hành giáo khu.

Mỗi giáo khu chia ra các vị trưởng và phó đường cùng các ủy viên gồm có:
- Giáo khu Đông: có ba đường và nhận Thánh Phanxico Xavie là quan thầy
- Giáo khu Tây: có tám đường và nhận Thánh Gia Thất là quan thầy.
- Giáo Khu Nam: có chín đường và nhận Thánh Giuse là quan thầy (1/5).
- Giáo Khu Bắc: có bốn đường và nhận Thánh Giuse là quan thầy (19/3).

Ban Thường Vụ, cùng quí chức trong ban chấp hành các giáo khu và quí vị trưởng phó đường, và các ủy viên cộng tác với cha sở, cha phụ tá để điều hành giáo xứ.

Các ban ngành đoàn thể:
- Huynh Đoàn Đa Minh
- Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm
- Đoàn Gia Trưởng HHTM
- Đoàn Bác Ái Thánh Mẫu
- Đoàn Thanh Nam HHTM
- Đoàn Gia Lao Công
- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
- Hội Legio Mariae
- Hội Lễ Sinh
- Gia Đình Tận Hiến
- Gia Đình Don Bosco
- Nhóm Tinh Thần
- Nhóm Nay Con Trở Về

Giáo xứ có 7 ca đoàn, 2 nhạc đoàn và hội trống Thánh Giuse.

Giờ Lễ:

Ngày thường: 05:00 và 17:30

Chúa nhật: 05:00 và 08:00

Chầu Thánh Thể:

Mỗi ngày từ 6:00 đến 21:00