Giáo xứ Bàn Cờ |

Giáo xứ Bàn Cờ

ĐÔI NÉT VỀ GIÁO XỨ BÀN CỜ .

Năm thành lập 1952 - 2010

Địa chỉ liên lạc : 48 Nguyễn Thiện thuật  , P.2 Q.3 -TpHCM.

Điện thoại :

-Văn phòng Giáo xứ :38 392 813 

-Cha Sở : 38 356 031 .

Bổn mạng Giáo Xứ Bàn Cờ là Thánh GIUSE CẢ

Ngày lễ kính : 19 -03 hàng năm .

Linh Mục Chánh Xứ : GIUSE PHẠM HOÀNG LƯƠNG

                                       [ Từ ngày 21-05-2005 đến nay ]

Tổng số giáo dân :khoảng 2500 giáo dân [ không kể số lượng giáo dân tạm cư trong giáo Xứ ]

Tổng số hộ các gia đình công giáo :khoảng 550 hộ.

Photobucket

Giáo Xứ Bàn cờ được chia thành 04 giáo khu :

                               -Giáo khu GIUSE

                               -Giáo khu F.XAVIER

                               -Giáo khu ANTÔN

                                -Giáo khu TÊRÊSA

(Bao gồm khu vực phường 01 ; 02 ;03 )

Mỗi giáo Khu có 02 vị Trưởng và Phó [trên nguyên tắc ] quản lý giáo khu theo chỉ đạo của Cha Sở .

*Lịch Sinh hoạt GIÁO XỨ BÀN CỜ :

Giờ Lễ :

              *.Ngày thường : 17g30

              *.Ngày Chúa nhật :

                           -Sáng : 6g00 - 7g30 

                           * [ Lễ 07g30 là Thánh Lễ thiếu nhi ]

                           -Chiều : 16g30 - 18g00

                                      

CATHOLIC. CHẦU THÁNH THỂ.

*Ngày Chầu lượt : Chúa Nhật tuần lễ cuối tháng 10 hàng năm .

*Chầu tháng :ngày thứ sáu đầu tháng từ 17g30-18g30.